logo

Flyktingbåt low 001

 

 

 

 

 

 

 

 

Det finns åtskilliga dokument som beskriver krigsåren/ beredskapsåren i Danmark och Sverige. Beskrivningarna om skeenden som ledde fram till förföljelsen av den judiska befolkningen i Danmark är omfattande, inklusive redogörelser för den motstridiga forskning som finns kring ”läckorna” av Werner Best och Georg Duckwitz om den planerade aktiviteten. Se vår litteratursida.

 

Snabb resumé

Tidigt på morgonen tisdagen den 9 april 1940 fylldes luften ovanför Köpenhamn av dånande flygplan. Redan klockan 8 var invasionen över utan några egentliga strider och Danmark var ockuperat. Radion i Berlin meddelade att Danmark ställt sig under tyskt beskydd.

De svenska telefonförbindelserna med Danmark bröts och färjetrafiken ställdes in. Här i nordvästra Skåne, med fyra kilometer vatten emellan oss och ockupationsmakten, spreds en stor oro att även Sverige skulle bli invaderat.

Men veckorna gick och efter några månader infann sig ett visst lugn. På båda sidor av sundet. I Danmark fick regeringen sitta kvar liksom riksdagen. Kung Christian X red som alltid genom Köpenhamns gator varje morgon. Den danska armén fanns till och med kvar och den danska polisen skulle sköta sina plikter som vanligt.

Även om Danmark var mörklagt och allt var ransonerat återgick mycket till vardagen. Ockupationsmakten ville ha så lite störningar som möjligt så danska livsmedel kunde transporteras till Tyskland liksom olika produkter som behövdes av den tyska krigsindustrin.

Till skillnad mot situationen i flera andra ockuperade länder lämnades den judiska befolkningen helt i fred.

Det dröjde egentligen tre år, ända till 1943, innan läget hårdnade. Då hade de tyska krigsframgångarna vänt och motståndet i Danmark blev allt mer kännbart genom attentat och sabotage. Järnvägar och fabriker som försåg den tyska krigsindustrin med produkter blev måltavlor. Det ledde till att den 29 augusti 1943 tog ockupationsmakten helt över Danmark genom att den danska regeringen avsattes, armén avväpnades och officerare internerades i fångläger. Undantagstillstånd infördes. Därmed gjorde också Gestapo, Geheime Staatspolizei, den tidigare hemliga tyska polisen sin verkliga entré i Danmark.

Sedan fick den tyske kommendanten Werner Best som var ytterst ansvarig för det ockuperade Danmark, han fick i början av september order av Hitler om att nu skulle även Danmark göras ”judenfrei” och ”judenrein” precis som skett i andra ockuperade länder. Aktionen skulle inledas den 1 oktober, under det judiska nyårsfirandet. En familjehögtid då man räknade att alla var hemma.

 

Utställningen ”På gränsen” i Dunkers Kulturhus

Denna båt påträffades i oktober 1943 och hade då använts av två yngre, danska män. Båten finns i den del i Helsingborgsutställningen på Dunkers Kulturhus som handlar om de danska judarnas flykt oktober 1943.

De vanliga roddbåtar och lustbåtar som fanns längs den danska Öresundskusten hade blivit konfiskerade av ockupationsmakten. Därför är denna enkla eka tillverkad av spontade bräder och annat enkelt byggmaterial. Årorna består av två stänger med påspikade brädbitar. Botten var täckt av någon sorts segelduk .

 

Hbg-Hör-linjer 1039 lowVikens sjöfartsmuseum

Carl-Johan Jargenius har gjort en pedagogisk och illustrativ modell över de ”linjer” som fanns från den danska sidan till olika mottagningsställen längs den skånska kusten längs Öresund.

 

 

 

Ljus i oktobermörker är en sida från
Comedie Compagniet/Kulturföreningen Kustliv
0705-780 790, info@comediecompagniet.se

Copyright LogicAlley-2013 | Admin