logo

Föreningen Kustliv

OLYMPUS DIGITAL CAMERAKulturföreningen Kustliv

Initiativtagare och den yttersta kraften bakom föreställ-ningen ”Ljus i oktobermörker” är Kulturföreningen Kustliv. Föreningen startade ursprungligen för att kunna realisera en uppsättning av föreställningen ”Hustrur vid havet”.

Utan att fördjupa sig i kilometrar och mil, kan man utan överdrift säga att Sverige tillhör de länder som har längst kuststräcka, alla tusentals öar och vikar inbegripna. Dessutom bor och verkar den övervägande delen av befolkningen just vid kusten. Räknar vi sedan in strandnära lägen vid alla våra sjöar och större vattendrag kommer det kust- och sjönära livet att klart dominera.

Havet har därför helt naturligt och under alla tider utgjort ett viktigt inslag i det dagliga livet för ett stort antal människor: Transportväg för sjöfart, fångstplats för fiskare, badplats, kylvatten. Det har fungerat som inspirationskälla för bildkonstnärer, författare och kompositörer, utgjort glädjekälla, försörjning och ibland begravningsplats… Listan blir lång som livet självt när det gäller havets betydelse.

OLIKA PROJEKT
Kulturföreningen Kustliv har som huvudsyfte att initiera eller uppmuntra kulturella aktiviteter där livet vid kuster har en central betydelse. Det handlar framförallt om egna projekt men kan även gälla andras.

Turning strand vinter _0198 low

 

 

Ljus i oktobermörker är en sida från
Comedie Compagniet/Kulturföreningen Kustliv
0705-780 790, info@comediecompagniet.se

Copyright LogicAlley-2013 | Admin